znak towarowy
Categories:

Znak towarowy – kto może go zastrzec i na jakich zasadach?

Znak towarowy – kto może go zastrzec i na jakich zasadach?

Czy pamiętacie nasz pierwszy artykuł o znaku towarowym? Prezentujemy jego drugą część. Dowiedz się, kto może zastrzec znak towarowy i jak tego dokonać?

Znak towarowy – jak go zdobyć?

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem znaku towarowego, musisz spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę, że nie można ot tak przyjść sobie z ulicy i poprosić o zastrzeżenie znaku towarowego.

Aby zastrzec znak towarowy, musisz:

 • być przedsiębiorcą
 • należeć do grupy przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie podejmować decyzje na temat ochrony znaku towarowego
 • jesteś podmiotem organizacyjnym, który nie posiada osobowości prawnej bądź prowadzi działalność niegospodarczą
 • działasz w organizacji posiadającej osobowość prawną i reprezentujesz wspólne interesy określonej grupy przedsiębiorców

Jaki znak towarowy możesz zastrzec?

Zwróć uwagę na kilka istotnych kwestii, od których zależy, czy będziesz mógł zastrzec wybrany przez Ciebie znak towarowy. Przede wszystkim:

 • znak nie mógł wcześniej być zarejestrowany
 • znak nie może być rozpoznawalny jako znak, który stosowany jest przez obecnych przedsiębiorców na rynku
 • jeśli znak określany jest mianem znaku renomowanego, również nie będziesz mógł go zastrzec
 • wybrany przez Ciebie znak nie może naruszać zasad i praw obyczajowych, kulturowych, moralnych, majątkowych, czy osobistych
 • znak musi być jednoznaczny, nie może sugerować dwuznacznego podtekstu

Pamiętaj, że wybrany przez Ciebie znak nie może nawiązywać do symboli narodowych, państwowych, politycznych, religijnych. Co więcej, nie mogą w nim znajdować się nazwy miast, wsi, gdyż nazwy te są w ogólnym użyciu i ich zastrzeżenie wyklucza się z powszechnością ich stosowania w wielu sytuacjach i okolicznościach.

Kto prowadzi rejestrację znak towarowego?

W zależności od tego, na jakiej ochronie znaku towarowego Ci zależy, możesz zastrzec prawa do niego w odmiennych instytucjach. Rejestracji dokonujesz zatem na poziomie:

 • krajowym w Urzędzie Patentowym RP
 • międzynarodowym w WIPO, czyli World Intellectual Property Organization
 • wspólnotowym w OHIM, czyli Office for Harmonization in the Internal Market, zajmującym się rejestracją znaków towarowych na terenie wspólnoty Unii Europejskiej

Na jakich zasadach opiera się ochrona znaków towarowych?

Istnieje kilka zasad, które stanowią pewnego rodzaju regulację ochrony znaków towarowych. Warto się z nimi zapoznać. Mowa tutaj o zasadzie:

 • terytorialności – znak towarowy chroniony jest w konkretnym kraju. Jeśli zależy Ci na jego ochronie także w innych krajach, konieczne jest dokonanie jego rejestracji w wybranych przez Ciebie państwach
 • specjalizacji – znak towarowy jest chroniony w odniesieniu do wybranych produktów lub usług. Jeśli inna firma zechce zarejestrować znak dla kompletnie innej grupy produktów lub usług, jest to jak najbardziej możliwe.
 • ochrony czasowej – czas ochrony znaku towarowego jest określony i dotyczy dziesięciu lat. W przypadku chęci przedłużenia okresu ochronnego, konieczne jest ponowne udanie się do wybranego biura zajmującego się tą kwestią.
 • faktycznego stosowania znaku – podmiot musi rzeczywiście stosować zastrzeżony znak, w przeciwnym razie może utracić uzyskane do niego wcześniej prawa 
 • zbywalności – tak samo, jak nabywasz prawo do znaku towarowego, tak samo możesz pozbyć się tego prawa bądź zdecydować o jego przeniesieniu na inny podmiot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *