Categories:

Jak zainstalować GitLab na Debian 12

GitLab to popularna platforma internetowa do kontroli wersji i współpracy. Możesz łatwo zainstalować GitLab na serwerze Debian 12, postępując zgodnie z poniższymi krokami.

Krok 1: Zaktualizuj pakiety systemowe

Zanim rozpoczniesz, zaktualizuj listę pakietów systemowych i zaktualizuj zainstalowane pakiety do ich najnowszych wersji:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Krok 2: Zainstaluj zależności

GitLab wymaga zainstalowania kilku zależności na systemie Debian. Zainstaluj je za pomocą poniższej komendy:

sudo apt install -y curl openssh-server ca-certificates

Krok 3: Zainstaluj i skonfiguruj Postfix

GitLab potrzebuje agenta przekazywania poczty (MTA), aby wysyłać powiadomienia e-mail. Możesz użyć Postfixa w tym celu. Zainstaluj i skonfiguruj Postfixa:

sudo apt install -y postfix

Podczas konfiguracji Postfixa wybierz opcję “Internet Site” i podaj pełną nazwę domeny twojego serwera.

Krok 4: Zainstaluj GitLab

Teraz możesz zainstalować GitLab, uruchamiając poniższe komendy:

sudo curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt install -y gitlab-ce

Krok 5: Skonfiguruj GitLab

Edytuj plik konfiguracyjny GitLab, aby określić zewnętrzny adres URL twojego eksemplarza GitLab:

sudo nano /etc/gitlab/gitlab.rb

Znajdź linię rozpoczynającą się od “external_url” i ustaw ją na URL twojego eksemplarza GitLab, na przykład:

external_url 'http://gitlab.przyklad.com'

Zapisz plik i ponownie skonfiguruj GitLab:

sudo gitlab-ctl reconfigure

Krok 6: Dostęp do GitLab

Teraz możesz uzyskać dostęp do GitLab, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc pod adres URL, który określiłeś w konfiguracji (np. http://gitlab.przyklad.com). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić hasło administratora.

Krok 7: Zaloguj się do GitLab

Po ustawieniu hasła zaloguj się przy użyciu domyślnego konta administratora:

Nazwa użytkownika: root
Hasło: [twoje wybrane hasło]

Po zalogowaniu się możesz zacząć korzystać z GitLab do tworzenia repozytoriów, zarządzania projektami i współpracy z zespołem.

Podsumowanie

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś GitLab na Debianie 12. GitLab to potężna platforma zapewniająca kontrolę wersji, ciągłą integrację i funkcje współpracy dla twoich projektów. Upewnij się, że zgłębiasz jego dokumentację i dostosowujesz go do swoich potrzeb.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *