wersje php
Categories:

Wersje PHP – Ty decydujesz, na której pracujesz cz.1

PHP jest jednym z najczęściej stosowanych języków programowania, z którego pomocą tworzy się skrypty po stronie serwera www. Z jego pomocą przetwarza się dane bądź pisze programy działające w trybie graficznym. W naszej ofercie znajdziesz hosting-dedykowany/”>wersje PHP od 5.0 do 8.0. Poznaj ich zalety i płynące z nich korzyści.

Zalety PHP

 

PHP to skryptowy język oprogramowania, który wykorzystywany jest głównie w plikach tekstowych. Jego podobieństwo do Server Side Includes jest bardzo duże, jednak jego zastosowanie jest bardziej intuicyjne i proste. PHP charakteryzuje się także tym, że wykonuje się z jego pomocą skrypty z linii poleceń w sposób niezwykle przypominający ten stosowany w Ruby oraz Python. Współpraca z systemami zarządzania bazami danych, witrynami internetowymi, dokumentami xml to multifunkcjonalność, która ułatwia pracę programistom. Poznaj hosting-dedykowany/”>wersje PHP, które obsługujemy na naszych serwerach.

 

PHP 5

 

To rok 2002 uznawany jest za ten, kiedy rozpoczęły się prace nad modernizacją istniejącego już silnika PHP. Początkiem roku 2003 pojawiła się wersja alpha o numerze 5.00, jednak stabilna wersja zaczęła obowiązywać w połowie roku 2004. Jedną z największych zmian było wprowadzenie innowacyjnego modelu programowania obiektowego. Tak diametralna zmiana sprawiła jednak, że pełna kompatybilność najnowszej wersji z poprzednimi nie mogła być zachowana. W PHP 5.0.0. dokonano przebudowy obsługi XML oraz komunikacji z bazą danych. Cała obsługa stała się prostsza i czytelniejsza. Programiści trzymali także dostęp do interfejsu Simple XML, który pomaga w skutecznej i efektywnej modyfikacji dokumentacji XML.

 

2005 rok był rokiem powstania wersji 5.1., która umożliwiła komunikację z systemami baz danych. W kolejnych unowocześnieniach uwzględniono chociażby zarządzanie pamięcią oraz wyeliminowano błąd, który powodował zawieszanie się serwera. Poprawie uległa także wersja PHP w kontekście kompatybilności z Windows.

 

Wersje PHP – PHP 6

 

Rok 2005 był początkiem rozpoczęcia prac nad wersją PHP 6. Programiści skupili się przede wszystkim na stworzeniu ujednolicenia realizowanego projektu oraz zapewnienie pełnowymiarowego wsparcia Unicode. Zadbano także o znany system cache. W momencie, gdy zaczęły pojawiać się problemy z kompatybilnością, zaczęto proces usuwania najstarszych skryptów. 

 

Zawieszenie prac nad tą wersją miało miejsce w 2010 roku i wiązało się z wewnętrznych konfliktem i sporem między programistami. Wszystkie prace, które prowadzono pod nazwą trunk, poddano archiwizacji i wykorzystano ją do reaktywacji wersji PHP 5.3.0. Następna wersja została obdarzona numerem 5.4.

 

cdn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *