php 8
Categories:

Kluczowe zmiany w PHP 8 – poznaj szczegóły

Zmiany, które nastąpiły w wersji hosting-dedykowany/”>PHP 8, są naprawdę przełomowe. W porównaniu do poprzedniej wersji programiści skupili się tutaj nie tylko na dodaniu nowych funkcji, ale i poprawie wydajności już istniejącego języka. Wszystko po to, by praca z jego pomocą przebiegała sprawniej i efektywniej.

PHP 8 – zmiany

 

Zmiany na rzecz PHP 8 są bardzo rozległe, dlatego opisanie ich wszystkich mogłoby być kłopotliwe. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które mogą zainteresować programistów. Osoby bardziej zaawansowane z pewnością poradzą sobie z odnalezieniem i zastosowaniem pozostałych funkcji, które oferuje ta wersja PHP. Teraz zamiast archaicznych funkcji, można korzystać z nowych wbudowanych whosting-dedykowany/”> PHP 8.

 

str_starts_with – jest to funkcja, która pomoże Ci sprawdzić, jaką linią zaczyna się ciąg

str_ends_with – z pomocą tej funkcji dowiesz się, jaką linią kończy się określony ciąg

fdiv – funkcja ta powoduje reakcję, jeżeli pojawi się dzielenie przez zero

preg_last_error_msg – jeżeli pojawi się błąd, wtedy każdy będzie mógł zostać o tym poinformowany czytelnym komunikatem

get_resource_id – dzięki tej funkcji możesz otrzymać identyfikator zasobu, którym przykładowo jest baza danych

get_debug_type() – ta funkcja działa sprawniej i efektywniej zarówno dla typów skalarnych, jak i obiektów

display_startup – od teraz jest włączone domyślnie

:: class – ta metoda jest notowana do implementacji na obiektach i można ją stosować zamiast wcześniejszej get_class()

 

Poprawki w hosting-dedykowany/”>wersji 8

 

Lista poprawek jest również całkiem spora, ale warto skupić się przede wszystkim na raportowaniu błędów, ostrzeżeniu silnika PHP oraz jego sortowaniu. Domyślne raportowanie błędów we wcześniejszej wersji nie uwzględniało informacji o deprecated i notice. Teraz możesz korzystać z funkcji domyślnego raportowania  E_ALL.

 

Wersja 8 pozwala nam sprawdzić, jak istotny jest pojawiający się błąd. Może to być zatem błąd krytyczny, czy raczej ostrzeżenie. Programista otrzyma także informację o ewentualnych błędach. Jeśli do tej pory ich nie widziałeś, teraz system poinformuje Cię o nich w czytelny i zrozumiały sposób. 

 

Z kolei kwestie stabilizacyjne, dzięki którym silnik PHP w wersji PHP 7 został uznany za skuteczny i bezusterkowy, został dodatkowo poszerzony w wersji hosting-dedykowany/”>PHP 8.

 

Można więc zauważyć, że część funkcji zostało zmienionych i zmodyfikowanych, by korzystanie z nich było prostsze, a przekładało się na takie same efekty. Kod może być czytelniejszy. Sam jednak ocenisz, jak bardzo odpowiada Tobie właśnie ta wersja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *