- NETCLOUD24.COM

Tekniskt stöd

Avgifts- och säkerhetsskäl utförs alla tekniska rapporter endast från kundpanelen. Rapporter från meddelandeplattformar eller e-post kommer automatiskt att ignoreras. Tekniskt stöd är också tillgängligt via telefon efter korrekt verifiering av uppgifter.

Företagsuppgifter

Operator oraz Administrator Danych: NWMA spółka z.o.o. ul. Mickiewicza 13, 32-545 Karniowice, NIP: 6282281064, KRS: 0000862990. Kapitał zakładowy spółki: 5.000 PLN w całości wniesiony.