Połączenie do serwera VPS Windows poprzez RDP

Wstęp RDP (Remote Desktop Protocol) to protokół opracowany przez firmę Microsoft pozwalający na połączenie ze zdalnym

Continue reading